WELCOME TO | VÄLKOMMEN TILL

Arctic Youth Sweden

English Description

Arctic Youth Sweden, AYS, is an AYX Chapter of the Arctic Youth Network that works on addressing issues regarding climate change, biodiversity and culture equality in the Arctic as one whole. We explore, explain and discuss these topics and how they are interconnected. We spread knowledge and awareness on what must be preserved if we are to ensure a future for the Arctic where humans and nature can thrive.

AYS är en svensk organisation och den första nationella filialen av det globala nätverket Arctic Youth Network, som grundades av arktiska unga år 2018. Nätverket har idag ca. 250 medlemmar från flera olika länder, inte enbart från de arktiska staterna.

AYS började arbeta i våras och grundades officiellt i oktober. Vårt ändamål är att lyfta kopplingen mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och kulturell jämlikhet, särskilt urfolks situation och rättigheter i det arktiska området, d.v.s. såväl havs- som landområden.

Anledningen att vi fokuserar på Arktis är därför att det är det område där klimatförändringar sker allra snabbast (påväg mot en 3-5 graders ökning) och den biologiska mångfalden har minskat drastiskt. Arktis är en global fråga och därför arbetar vi internationell med andra regioner.
Medlemmar
Följare på Facebook
Event på gång

VILKA äR vI?

Lär känna människorna som driver AYS

Stina bagge

Ordförande
Stockholm

Läs om Stina

Jag är en av grundarna till Arctic Youth Network, det arktiska ungdomsnätverk som Arctic Youth Sweden är del utav. Jag har läst juristprogrammet på Uppsala Universitet och specialiserat mig folkrätt, speciellt internationell miljörätt. Jag har även studerat havsrätt samt urfolks rättigheter vid Universitet i Tromsö. Jag har engagerat mig i miljöfrågan i flera år via många olika föreningar och har varit observationsdelegat vid FN:s klimattoppmöten sedan 2015 då Parisavtalet förhandlades fram. Jag har bland annat varit med och grundat en havsarbetsgrupp inom YOUNGO (den officiella ungdomsgruppen vid klimatförhandlingarna) och varit påtryckande för att haven ska tas upp på klimatagendan. Jag har även engagerat mig i frågor rörande intressekonflikter vid förhandlingarna.

Adrian Forsgren

Vice ordförande
stockholm

Läs om Adrian

Jag har läst juristprogrammet vid Uppsala universitet och håller på att avsluta en kandidatutbildning i filosofi. Jag har varit utbytesstudent på Macquarie University i Sydney, Australien och UiT The Arctic University of Norge i Tromsø. I mina juridikstudier och mitt arbete som jurist har jag specialiserat mig på urfolksrättigheter. Mitt examensarbete i juridik handlar om deltaganderättigheter för urfolket samerna i Sverige. Som praktikant och därefter biträdande jurist vid människorättsorganisation Civil Rights Defenders i Stockholm har jag fått erfarenhet av att arbeta med att stärka rättigheterna för urfolket samer, i samarbete med en expertgrupp som representerar delar av den samiska befolkningen.

Sofia Nordenswan

Ledamot
Stockholm

Läs om Sofia

Jag är en av ledamöterna samt den yngsta av deltagarna i styrelsen. Just nu håller jag på att utbilda mig till civilingenjör i energi och miljö för att under mitt liv kunna arbeta med problematiken mellan samhällsutveckling och miljöpåverkan.Jag har alltid brytt mig om människor, djur och natur lite extra och därför engagerat mig inom klimat och mänskliga rättigheter. Jag kom i kontakt med Arktis genom mina studier har därefter insett vilket otroligt viktigt område det är för många djur och människor samt hur lite uppmärksamhet det får. Jag engagerar mig i AYS för att Arktis kan stå inför stora förändringar och exploateringar om inget görs. Genom samarbete, engagemang och ett hållbart synsätt finns möjligheter för oss att nå beslutsfattare och allmänhet och därmed bidra till en förändring.

Stina -bagge

Ordförande
Stockholm

Läs om Stina

ag är en av grundarna till Arctic Youth Network, det arktiska ungdomsnätverk som Arctic Youth Sweden är del utav. Jag har läst juristprogrammet på Uppsala Universitet och specialiserat mig folkrätt, speciellt internationell miljörätt. Jag har även studerat havsrätt samt urfolks rättigheter vid Universitet i Tromsö. Jag har engagerat mig i miljöfrågan i flera år via många olika föreningar och har varit observationsdelegat vid FN:s klimattoppmöten sedan 2015 då Parisavtalet förhandlades fram. Jag har bland annat varit med och grundat en havsarbetsgrupp inom YOUNGO (den officiella ungdomsgruppen vid klimatförhandlingarna) och varit påtryckande för att haven ska tas upp på klimatagendan. Jag har även engagerat mig i frågor rörande intressekonflikter vid förhandlingarna.

Adrian Forsgren

Vice ordförande
Stockholm

Läs om Adrian

Jag har läst juristprogrammet vid Uppsala universitet och håller på att avsluta en kandidatutbildning i filosofi. Jag har varit utbytesstudent på Macquarie University i Sydney, Australien och UiT The Arctic University of Norge i Tromsø. I mina juridikstudier och mitt arbete som jurist har jag specialiserat mig på urfolksrättigheter. Mitt examensarbete i juridik handlar om deltaganderättigheter för urfolket samerna i Sverige. Som praktikant och därefter biträdande jurist vid människorättsorganisation Civil Rights Defenders i Stockholm har jag fått erfarenhet av att arbeta med att stärka rättigheterna för urfolket samer, i samarbete med en expertgrupp som representerar den samiska befolkningen.

Sofia Nordenswan

Ledamot
Stockholm

Läs om Sofia

Jag är en av ledamöterna samt den yngsta av deltagarna i styrelsen. Just nu håller jag på att utbilda mig till civilingenjör i energi och miljö för att under mitt liv kunna arbeta med problematiken mellan samhällsutveckling och miljöpåverkan.Jag har alltid brytt mig om människor, djur och natur lite extra och därför engagerat mig inom klimat och mänskliga rättigheter. Jag kom i kontakt med Arktis genom mina studier har därefter insett vilket otroligt viktigt område det är för många djur och människor samt hur lite uppmärksamhet det får. Jag engagerar mig i AYS för att Arktis kan stå inför stora förändringar och exploateringar om inget görs. Genom samarbete, engagemang och ett hållbart synsätt finns möjligheter för oss att nå beslutsfattare och allmänhet och därmed bidra till en förändring.

Emma Ericsson

Ledamot
Uppsala

Läs om Emma

Jag är en etnolog med ett starkt intresse för fred- och konfliktstudier. Min masteruppsats öppnade en helt ny värld för mig där jag skrev om utmaningar som samerna möter i dagens samhälle. Min etnografiska metod gjorde att jag fick möjlighet att träffa många jag annars inte skulle ha mött och fick en inblick i just hur mycket okunskap som finns i denna fråga – något jag nu vill engagera mig för att ändra på.

Jennifer Unelius

Suppleant
bryssel

Emma Ericsson

Ledamot
Uppsala

Läs om Emma

Jag är en etnolog med ett starkt intresse för fred- och konfliktstudier. Min masteruppsats öppnade en helt ny värld för mig där jag skrev om utmaningar som samerna möter i dagens samhälle. Min etnografiska metod gjorde att jag fick möjlighet att träffa många jag annars inte skulle ha mött och fick en inblick i just hur mycket okunskap som finns i denna fråga – något jag nu vill engagera mig för att ändra på.

Jennifer Unelius

Suppleant
Bryssel

PÅ GÅNG

Här nedan samlar vi vad som händer för organisationen just nu:

11 december Workshop. Norrsken House Stockholm kl.16-18. En nordisk workshop om klimat och biologisk mångfald, under Nordic Climate Action Weeks i Stockholm den 2-13 december.

31 januari Workshop på Naturvårdsverket om:

  • Förlust av biologisk mångfald
  • Vad står på spel?
  • Globala mål för biologisk mångfald (FNs konvention om biologisk mångfald)
  • Ungdomsmedverkan och ansvar
  • Kopplingen mellan biologisk mångfald och klimatförändring
  • Instrument för implementering av det nya avtalet för nature

Frågor och svar

Här är svar på några frågor av våra grundare:

Jag har länge haft ett engagemang i frågor som rör klimatförändringar, miljöskydd och urfolksrättigheter. Som utbytesstudent vid UiT: The Arctic University of Norway i Tromsø väcktes detta intresse allt mer, och framförallt relaterat till vad som sker i Arktis. Genom studier, kontakter med personer i det Arktiska området och personliga upplevelser har jag fått en grundläggande förståelse över delar av den arktiska verkligheten. Jag engagerar mig i Arctic Youth Sweden (AYS) för att jag tror på samarbeten och holistiska lösningar. I detta kan AYS bidra till att samspelet mellan klimatförändringar, biologisk mångfald och kulturell jämlikhet behandlas tillsammans för att bevara ett levande Arktis för alla. Samtidigt som viktiga steg behöver tas i klimatarbetet och för att bevara den biologiska mångfalden är det också viktigt att se till att inga individer, urfolk eller etniska minoriteter lämnas kvar eller negativt påverkas av sådana ansträngningar.

/Adrian Forsgren

Det råder en brist på kunskap om Arktis och speciellt Sveriges roll som en arktisk stat bland Sveriges unga. När vi pratar om Arktis är går tankarna oftast till ett istäcke längst uppe i norr som lätt kan uppfattas som något som inte direkt berör resten av världen och ett ställe där bara isbjörnar bor. Sverige är dock en utav åtta arktiska stater och delar utav norra Sverige ligger ovanför norra polcirkeln, den avgränsning som vanligen brukar användas för att definiera vad som utgör Arktis. Genom att engagera mig i en förening vars syfte är att sprida kunskap om det arktiska området och synliggöra kopplingen mellan klimatförändringar, biologisk mångfald och samer hoppas jag kunna bidra till en högre kunskapsnivå bland dagens unga om situationen i Arktis. Förhoppningsvis leder det till att vi tillsammans kan sätta press på dagens beslutsfattare och få dem att fatta informerade miljöbeslut i det arktiska området.

/Stina Bagge

Jag vill vara en del av denna förening som jag tror att den har en enorm potential att förändra hur vi ser på Arktis. Från mina studier i fred och konflikt har jag läst om hur rörelser startat som förändrat världen till det bättre, om moraliska ledare och tillvägagångssätt för att skapa debatt i ett samhälle. Den enorma vågen vi ser idag av engagemang för klimatet är något vi kan haka fast i med vår expertis om just de arktiska områdena, vilket känns mäktigt och meningsfullt att vara en del av.

/Emma Ericsson

Arktis och dess närområden får inte tillräckligt med uppmärksamhet vare sig det gäller människor eller natur. Detta är något som måste förändras. Arktis är en av de områden där temperaturen ökar snabbast och en klimatförändring kommer ge ofantliga konsekvenser på både djur och människor. Vad som är viktigast kan inte väljas ut, utan parallella utvecklingar, samarbeten och förändringar måste ske för att Arktis ska bibehållas.

 / Sofia Nordenswan

Jag tycker inte att det finns en enskild fråga som är viktigast när det kommer till Arktis. Mitt engagemang bygger på behovet att ha ett holistiskt synsätt och att synliggöra kopplingen och relationen mellan klimat, biologisk mångfald och urfolk. Det är viktigt att dessa tre hänsyn är avgörande vid beslut som tas i det arktiska området för en verkligt hållbar arktisk strategi. Jag tror att det är viktigt att kritiskt analysera och granska dagens lagstiftning och riktlinjer och styrning och se till att dessa tillämpas i ljuset av den situation vid lever i: en ekologisk kris.

/ Stina Bagge

Att öka kunskapen kring urfolks situation idag i de arktiska områdena. När ögonen öppnas till att  dessa frågor går hand i hand med klimatutmaningarna finns där en enorm kraft för att göra skillnad.

/Emma Ericsson

Föreställningarna om Arktis är många och handlar i stort om en kall och avlägsen värld. Även om detta område kan verka avlägset för många av oss, är stabiliteten i detta isiga landskap avgörande för allt liv på planeten. En av de viktigaste frågorna för att bemöta utmaningarna som Arktis ställs inför är vikten av att se till de kulturella och mänskliga aspekterna i det arktiska området. Att ignorera dessa aspekter kan leda till att missanpassad politik etableras i området. Eftersom urfolks röster historiskt sett har ignorerats och åsidosatts krävs en särskild hänsyn idag till dessa grupper.

/Adrian Forsgen

Den var den enorma okunskapen för Sapmi, och rädslan för att ge sig in i dessa frågor som lockade mig till att skriva om detta. Resultatet blev som en slags handbok i vilka ord man bör passa sig för och en hög med insamlade tankar kring att äga land, problem i vardagen och hur man ser på framtiden. Uppsatsen är tänkt att hjälpa till i att våga prata om Sapmi och om samerna i Sverige. Under mitt engagemang i civilsamhället i Sverige kände jag att alltför mycket fokus lades på andra urfolk när det gäller kampen om mark och rättigheter. Det handlade endast om det “globala syd” medan vi ser samma utveckling här inom Sveriges gränser. Sverige har även rankats som en av världens mest attraktiva platser för gruvinvestering, något som ses som den avgörande frågan för den samiska kulturens överlevnad. Vad händer med ett miljöfokus och en hållbarhet som baseras på att skapa batteriparker, vind- och vattenkraft och gruvor i norr Min uppsats fokuserar på att ge sig in i samiska frågor. Jag tror att det finns en osäkerhet kring att börja engagera sig kring detta område på grund utav att det saknas kunskap.

Ladda ner hela uppsatsen här: https://bit.ly/37TXx2v

/Emma Ericsson

Min masteruppsats i juridik vid Uppsala universitet skrevs i ämnet miljörätt och handlar om samiskt inflytande i beslutsfattande, med fokus på deltaganderättigheter och begreppet konsultation med urfolket samerna i en svensk juridisk kontext. Detta arbete kan få betydelse för AYS:s arbete genom att bidra med kunskaper om samernas situation, historiskt och i nutid, och svensk lagstiftning som är relevant för samernas livsvillkor. I uppsatsen dras slutsatsen att samtidigt som utvinningen av naturresurser, industriella och andra utvecklingsprojekt fortsätter, finns det brister inom svensk rätt i att garantera att samer har tillräckligt inflytande över markfrågor och i andra beslutsprocesser i frågor som berör dem. Med sina traditionella kunskaper kan urfolket samerna, liksom andra urfolksgrupper i världen, ha en viktig roll i miljöförvaltningen och arbetet som rör klimatanpassning. I uppsatsen görs ett försök att ta hänsyn till samiska människors perspektiv men detta utgör inget slutligt uttalande om dessa frågor. Målet med uppsatsen var att på bästa möjliga sätt försöka belysa det samiska perspektivet och intressen i ett juridiskt sammanhang. Det är av yttersta vikt att samernas agenda, vilka frågor och intressen som är relevanta och viktiga, slutligen formuleras och bestäms av det samiska folket själva. 

/Adrian Forsgren

Ladda ner hela uppsatsen här: https://bit.ly/2LcIl6H

Min uppsats behandlar ämnet havsrätt i ljuset av klimatförändringar, mer specifikt hur regleringen av marina skyddsområden på de internationella vattnen (fria hav) bör se ut för att möjliggöra klimatanpassning för arter och habitat. Eftersom stora delar utav den arktiska oceanen utgörs av fria hav, hoppas jag att uppsatsen kan inspirera till hur vi kan skydda och bevara detta havsområde trots klimatförändringars effekter. Förhoppningsvis kan uppsatsen utgöra en grund för en fortsatt diskussion om ämnet med samtliga aktörer.

/Stina Bagge

Ladda ner hela uppsatsen här: https://bit.ly/33EK8b8

Kontakta oss

Vill du bli medlem direkt?

Det är gratis.​

Arctic Youth Sweden is a proud chapter of the Arctic Youth Network. For more information about the AYX Chapters, click here.

To learn about the Arctic Youth Network as a whole, click any of the links below